Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา
Tipakorn Tipakorn Tipakorn Tipakorn Tipakorn Tipakorn
ทำงานแม่นยำ
ทุกขั้นตอน
ทีมงานมืออาชีพ
มีความสามารถ
ประสบการณ์
มากกว่า 40 ปี
ให้ความสำคัญ
ด้านความปลอดภัย
การันตีผลงาน
ดีมีคุณภาพ
บริการทุกองค์กร
อย่างประทับใจ
ตัวอย่างผลงานของเรา
งานก่อสร้างถนน สะพาน ด้านงานชลประทาน งานสาธารณูปโภค และงานก่อสร้างทั่วไป รวมทั้งการให้บริการงานออกแบบ ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน
โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน
ประเภท งานก่อสร้างสะพานและทางยกระดับ
ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง
มูลค่า 508.644 ล้านบาท
เสร็จงาน ธันวาคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการก่อสร้างฝายหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
โครงการก่อสร้างฝายหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ประเภท งานก่อสร้างระบบชลประทาน
ผู้ว่าจ้าง กรมชลประทาน
มูลค่า 167.000 ล้านบาท
เสร็จงาน มิถุนายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการก่อสร้างฝายหัวงานพื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการฝายยาง เพชรน้ำผึ้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
โครงการก่อสร้างฝายหัวงานพื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการฝายยาง เพชรน้ำผึ้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ประเภท งานก่อสร้างระบบชลประทาน
ผู้ว่าจ้าง กรมชลประทาน
มูลค่า 58.900 ล้านบาท
เสร็จงาน ตุลาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.136+920.000 ถึง กม.138+690.000 (ตอน 32)
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.136+920.000 ถึง กม.138+690.000 (ตอน 32)
ประเภท งานก่อสร้างสะพานและทางยกระดับ
ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง
มูลค่า 1,448.472 ล้านบาท
เสร็จงาน มีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.138+690.000 ถึง กม.140+040.000 (ตอน 33)
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.138+690.000 ถึง กม.140+040.000 (ตอน 33)
ประเภท งานก่อสร้างสะพานและทางยกระดับ
ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง
มูลค่า 1,280.771 ล้านบาท
เสร็จงาน ธันวาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทล.7 - บ้านหนองกระเสริม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โครงการก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทล.7 - บ้านหนองกระเสริม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ประเภท งานก่อสร้างสะพานและทางยกระดับ
ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวงชนบท
มูลค่า 305.445 ล้านบาท
เสร็จงาน พฤษภาคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดูผลงานทั้งหมด
ตัวอย่างลูกค้าของเรา
ส่วนหนึ่งของผลงานความภาคภูมิใจของเรา ที่ได้ให้บริการและยินดีรับใชัลูกค้าทุกท่านด้วยมาตราฐานสูงสุด
  • การทางพิเศษแห่งประเทศไทยEXAT
  • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)AOT
  • กรมชลประทานRID
  • กรมโยธาธิการและผังเมืองDPT
  • การประปานครหลวงMWA
  • การไฟฟ้านครหลวงMEA
  • การประปาส่วนภูมิภาคPWA
  • กรุงเทพมหานครBMA
  • กรมทางหลวงDOH
ดูลูกค้าทั้งหมด
ส่งข้อความไปยังเจ้าหน้าที่
กรุณากรอกข้อมูลติดต่อของท่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังท่านโดยเร็วที่สุด
หน่วยงานที่ติดต่อ * ชื่อ-นามสกุล *
เบอร์โทรติดต่อ * อีเมล
ข้อความเพิ่มเติม ยืนยันการส่งคำขอ *
ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
reCAPTCHA